お問い合わせフォーム

Liên hệ

Hãy viết bất cứ câu hỏi nào mà các bạn muốn biết về cách xin cấp visa, hay cuộc sống tại nhật bản… Chúng tôi sẽ liên lạc lại ngay với các bạn qua thư điện từ.


Xác nhận lại địa chỉ email (Hãy điền bằng ký tự tiếng anh không dấu)
Với những bạn sử dụng địa chỉ hòm thư của điện thoại di động
Có những trường hợp thư không gửi tới được do nguyên nhân là địa chỉ hòm thư bị nhầm lẫn hoặc địa chỉ hòm thư của điện thoại di động không được kích hoạt…
Trong trường hợp liên hệ qua hòm thư của di động thì hãy kích hoạt chế độ nhận thư.
Trong trường hợp liên hệ qua hòm thư điện thoại di động, hãy thiết lập chế độ cho phép nhận thư của tên miền sau: samu-language.com

※Hãy điền những thông tin cần thiết vào mục có dấu

必須Họ tên


必須Giới tính

Địa chỉ


Số điện thoại


必須Địa chỉ hòm maill


必須Địa chỉ hòm maill


Câu hỏi, yêu cầu  

Copyright(c) 2017 SAMU LANGUAGE SCHOOL. All Rights Reserved.